TERMOWIZJA W ENERGETYCE I PRZEMYŚLE


Dzięki termowizji możemy przeprowadzić szybką oraz bezkontaktową kontrolę obiektów odpowiedzialnych za wytwarzanie, przesyłanie oraz przetwarzanie energii elektrycznej. Ponieważ badanie wykonujemy przy normalnym obciążeniu prądowym, nie zakłóca ono codziennej pracy urządzeń, a wyniki otrzymujemy natychmiast. Dzięki naszym usługom zapobiegniecie Państwo kosztownym, nieprzewidzianym awariom oraz zminimalizujecie ryzyko pożarowe.

Badanie termowizyjne polega na obserwowaniu przez kamerę rozkładu temperatur na obiekcie podczas jego pracy, następnie dzięki właściwej interpretacji obrazu (termogramu) operator określa, czy jakieś elementy wymagają naprawy, a jeśli tak to, w jakim terminie należy to zrobić.

Naszą kamerą możemy ocenić sprawność: generatorów prądu, stacji transformatorowych, rozdzielni elektrycznych, linii przesyłowych, izolatorów, szaf sterowniczych, skrzynek elektrycznych oraz tablic rozdzielczych.

Istnieje możliwość wystawienia raportu z badania zawierającego wykaz usterek oraz elementów działających prawidłowo wraz z ich termogramami.

Przeprowadzamy kontrolę

  • generatorów prądu,
  • stacji transformatorowych,
  • linii przesyłowych,
  • szaf sterowniczych,
  • tablic rozdzielczych.
  • tablic bezpieczników,
  • rozdzielni elektrycznych,
  • skrzynek elektrycznych,
  • izolatorów.