TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE


Pomiar termowizyjny jest najlepszą, a zarazem najszybszą metodą bezinwazyjnej oceny rzeczywistego stanu technicznego budynku oraz jego właściwości termoizolacyjnych. Przez kamerę termowizyjną widzimy pole rozkładu temperatur na powierzchni budynku – termogram, a dzięki jego właściwej interpretacji jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki komfort termiczny możemy uzyskać w badanym obiekcie. Metoda ta pozwala wykryć błędy wykonawcze domu oraz stwierdzić ewentualną potrzebę termomodernizacji.

Podstawowe badanie termowizyjne ma na celu inspekcję miejsc najbardziej narażonych na wnikanie zimnego powietrza z zewnątrz oraz oddawanie ciepła przez budynek na zewnatrz. Badając obiekt od strony podwórza i od strony mieszkalnej zwracamy szczególną uwagę na: okna, ściany, poddasze oraz drzwi w celu obserwacji występowania mostków cieplnych. Każde badanie termowizyjne może być zakończone wystawieniem raportu, zawierającego wykaz usterek wraz z ich termogramami.


Poniżej kilka przypadków w których szczególnie warto przeprowadzić kontrolę przy użyciu kamery termowizyjnej.

Badamy budynki

  • jednorodzinne,
  • wielorodzinne,
  • komercyjne,
  • przemysłowe,
  • użyteczności publicznej,
  • biurowe,
  • hale magazynowe,
  • hale produkcyjne,
  • hale usługowe,
  • hale handlowe.


Dom wolnostojący, bliźniak, szeregowiec

Ze względu na wysokie koszty ogrzewania szczególnie istotne w budynkach tego typu jest ich ocieplenie. Ciepło na zewnątrz wydostaje się przez mostki cieplne, które występują w przypadku źle osadzonych okien, wad konstrukcyjnych ścian, dachu, komina oraz połączeń między nimi. Szczególnie zalecamy przeprowadzenie badania w przypadku ukończenia budowy budynku.
Mieszkanie w budynku wielorodzinnym

Bez względu na to, czy mieszkanie jest z rynku pierwotnego, czy wtórnego, może okazać się, że izolacja termiczna jest niewystarczająca, bądź okna osadzone są nieprawidłowo. W przypadku mieszkań z "drugiej ręki" zalecamy także kontrolę instalacji elektrycznej, wodnej oraz CO.Budynek wielorodzinny

Badanie termowizyjne pozwoli ocenić, czy istnieje potrzeba remontu budynku. Wskażemy miejsca w których izolacja jest zbyt słaba oraz te, które nie wymagają ocieplenia. Pozwoli to oszczędzić pieniądze na remoncie. W przypadku gdy budynek został już ocieplony, ocenimy, czy wykonawca prawidłowo zrealizował powierzone mu prace.